top of page

Bobil

Nå kan Nedre Strand tilby utleie av bobil!

 

Priser:

Høysesong: 1. juni – 1. september, påske.
Lavsesong: 1. september – 1. juni (unntatt påske).

Ukepris i Høysesong Kr. 13.500

Ukepris i lavsesong Kr. 9.000

Weekendpris i høysesong Kr 9.000

Weekendpris i lavsesong kr. 5.000

 

 

Inkludert i leien:

Ukepris Høysesong: 2000 km, Gass 3-5 kg, Kaskoforsikring, kjemikalier i toilett. Sluttrengjøring ikke inkludert

Ukepris lavsesong: 1800 km, Gass 3-5 kg, Kaskoforsikring, kjemikalier i toilett. Sluttrengjøring ikke inkludert

Weekendpris lavsesong: 2000 km, Gass 3-5 kg, Kaskoforsikring, kjemikalier i toilett. Sluttrengjøring ikke inkludertVed lenger leieperiode i høysesong gis det rabatt på den leieperioden som overstiger 4 uker. Ved leieperiode på 4 uker eller langleie i lavsesong, be om tilbud.

Priser diverse

Innvendig sluttrengjøring kr 750 (Husdyr,kr 2000,-)
Utvendig rengjøring kr 550

Sengetøy, pr person kr 290

Campingbord, pr stk kr 70

Campingstol, pr stk kr 50

Farge-TV, pr uke kr 600

 

Dersom du ønsker å vite mer kan du ringe Hans på Tlf: +47 415 47 303

 

Avtalebetingelser ved leie av Bobil:

 

Bestilling:
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale og innbetaler ett reservasjonsgebyr senest 5 dager etter bestilling, som bekreftelse på bestillingen.

 

Ut-/ innlevering:
Ut- og innlevering skjer etter avtale, som angis ved bestilling. Forespørsel om endring av tidspunkt for ut- og/eller innlevering må gjøres senest 24 timer før avtalt tid. Vi tar forbehold om at slike endringer ikke kan aksepteres. Ved for sen tilbakelevering belastes kr 500,- for hver time, dersom annet ikke er avtalt.
Hvis for sen levering forårsaker forsinkelser for neste leietaker, belastes leietaker for de eventuelle merkostnader som oppstår for neste leietaker.Disse merkostnadene kan bestå i hotellkostnader eller kostnader for å skaffe reservebil og andre følgekostnader.

 

Bobilen behøver ikke å vaskes utvendig før retur. Men følgende punkter må oppfylles:
- All søppel skal være fjernet fra bilen.
- Alle matter skal være ristet.
- Avløpstank og WC-tank skal være tømt.
- Drivstofftanken skal tilbakeleveres full.
- Åpne gassflasker belastes.

Sluttrengjøring kan forhåndsbestilles for kr 1 275,-. (Uten forhåndsbestilling tilkommer kr 550,- pr time for rydding/vasking, i tillegg til prisen på kr 1 275,-) Da kan de tre øverste punktene sløyfes. Hvis man ikke ønsker å fylle diesel selv, kommer det et tillegg på kr 235,- + kr 15,- /liter diesel.

 

Bøter:
Parkeringsbøter, bompasseringer o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort, belastes leietakers kredittkort i ettertid. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr 250,-. Bompassering i ubetjent bom vil bli belastet uten ekspedisjonsgebyr (gjelder ikke der det er manuell betalingsmulighet).

 

Leietakers ansvar: 
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket. Bobilene er dyre- og røykfrie. Ved brudd på forbudet mot dyr og/eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter: Dyr kr 3 200,-, røyking kr 3 200,-.
NB: Se for øvrig egen info i bobilen for ytterligere opplysninger.

 

Havari: 
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fåes da uavkortet tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon. De fleste reiseforsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon.

 

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding.

bottom of page